เชิญชวนเพื่อนมาชมงาน Biofach & Natural งานเกษตรอินทรีย์ที่รวมเกษตรกรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

เชิญชวนเพื่อนมาชมงาน Biofach & Natural งาน เกษตร อิน ทรีย์ ที่รวมเ กษตรกรอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี ที่ฮอล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี. วันที่ 11-14 กค 62 แวะบูธมิตรใหม่ออร์แกนิคฟาร์ม K01, L02 ฮอล์ 7 แนวเสาที่ A 15. แล้วพบกันครับ