ติดต่อเรา

บริษัท มิตรใหม่ฟาร์ม จำกัด

ที่อยู่ 95/25 ถนนสายไหม แขวงสายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร. 086-599-9958