จุดเริ่มต้นของ “มิตรใหม่ฟาร์ม”

จุดเริ่มต้นของเราพัฒนาจากการ เลี้ยง ไส้ เดือน เพื่อเป็นอาหารปลา ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ “ ปุ๋ย น้อง เดือน” อาหารพืชระดับพรีเมี่ยม

จุดเริ่มต้นของมิตรใหม่ฟาร์ม เกิดจากการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงาม ที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี 2543 ที่มีของเสียต้องทิ้ง (มูลไส้เดือนจากการเลี้ยง) มากมาย จึงมองเห็นโอกาส พัฒนาสู่อาหารพืชคุณภาพ เราใช้เวลาหลายปี ในการพัฒนาคุณภาพจากมูลไส้เดือนให้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่พืชต้องการ เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

 

สายพันธุ์หลักที่ฟาร์มเลี้ยง มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์อาฟริกัน และสายพันธุ์ลายเสือ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อยอินทรีย์วัตถุได้เร็ว และอัตราการขยายพันธุ์ที่เร็วมาก ประกอบกับไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สามารถใช้กับพืชทุกชนิด ฟาร์มเองมีการทดสอบกับแปลงพืชต่างๆในฟาร์ม เพื่อทดลองใช้งานจริง ทำให้เห็นประสิทธิภาพของปุ๋ยน้องเดือน โดยตรง