จุดกำเนิดของ ปุ๋ย น้อง เดือน

จุดกำเนิดของ ปุ๋ยมูล ไส่ เดือน “น้องเดือน”

   ที่มาของชื่อ “น้องเดือน” คุณสถาพรบอกกับทีมงานว่าตอนที่คิดจะมีชื่อตราสินค้าเป็นของตนเอง เนื่องจากมองว่าในอนาคตจะมีคนเข้ามาในธุรกิจนี้มากขึ้น และก็อาจมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และคุณภาพไม่ดี ซึ่งเราต้องการทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะได้เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ก็คิดสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง ซึ่งเราพยายามคิดชื่อที่เหมาะสมอยู่หลายเดือน

จนวันหนึ่งลูกสาวกลับมาเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังว่าคุณครูถามว่าที่บ้านของเด็กแต่ละคน เลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง เพื่อนๆก็ตอบว่า เลี้ยงหมา เลี้ยงแมว เลี้ยงน้องกระต่ายบ้าง พอถึงลูกสาว คุณครูถามว่าที่บ้านหนูเลี้ยงอะไร ลูกสาวตอบว่าเลี้ยง น้องเดือน ค่ะ เลยคิดว่าชื่อนี้เรียกง่าย สื่อให้เห็นถึงสินค้าอย่างชัดเจน ตรงตามสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เลยสร้างสินค้ากลุ่มแรก โดยใช้ชื่อ “น้องเดือน”  เป็นที่มาของปุ๋ยน้องเดือนในปัจจุบัน